Info en reglement

Plaats

De lessen vinden plaats in de balletzaal, op de eerste etage van het Piet Mondriaangebouw aan de Broekzijdselaan 46 in Abcoude.

Info en reglement

Start nieuwe seizoen

Het balletseizoen start in september en loopt door tot in juni. In augustus krijgen de leerlingen bericht over de precieze startdatum, de groep, tijd en dag waar de leerling is ingedeeld.
Ook leerlingen die op de wachtlijst staan krijgen in augustus bericht over definitieve plaatsing.

Groepsindeling

Leerlingen worden ingedeeld op leeftijd en ervaring

Docent vervanging

In geval van ziekte van een docent wordt voor de lessen zoveel mogelijk voor vervanging gezorgd of wordt de les op een ander moment ingehaald. Indien een les vervalt, gaat de betaling van het cursusgeld gewoon door.

Vakanties

Vakanties lopen parallel aan die van de basisscholen in Abcoude. Een overzicht vindt u op de website bij het lesrooster.

Afmelden

Indien uw kind verhinderd is voor een van de lessen; graag van te voren afmelden op:
0294-286656. Bij deelname aan de cursus wordt verwacht dat de leerling enkel in uitzonderlijke gevallen niet aanwezig is. Het vaak missen van de lessen betekend een achterstand van de leerling en het ophouden van de groep.

Openlessen en voorstelling

Twee maal per jaar is er de mogelijkheid een openles bij te wonen. Aan het eind van het cursusjaar zullen de kinderen optreden in een balletvoorstelling. De data van de open lessen vindt u op de website bij het lesrooster.

Instromen

Wanneer een leerling tijdens het seizoen wil instromen of de balletlessen wil uitproberen wordt eerst gekeken of dat nog mogelijk is. Indien een groep vol is kan de leerling ook op de wachtlijst worden geplaatst. Nieuwe leerlingen kunnen de lessen het eerste seizoen uitproberen. Wanneer wordt besloten om toch niet door te gaan met de lessen worden de gevolgde lessen in rekening gebracht.

Wachtlijst

Kinderen vanaf drie jaar kunnen op de wachtlijst worden geplaatst. Indien een groep vol is of instromen niet meer mogelijk is in het lopende seizoen, worden nieuwe leerlingen ook op de wachtlijst gezet.

Opzeggen

Indien men de lessen in het volgend cursusjaar niet wenst voort te zetten, dient men voor 15 juni schriftelijk of via email op te zeggen. Zonder bericht wordt de leerling automatisch ingeschreven voor het nieuwe cursusjaar. Voor het niet of niet tijdig opzeggen, het missen van lessen of het tussentijds stop zetten van de cursus ligt de financiële verantwoordelijkheid bij de ouders, waarbij de betalingsplicht van het cursusgeld blijft bestaan. Bij twijfel over het voortzetten van de cursus vraag ik u tijdig contact op te nemen. Nieuwe leerlingen hebben de mogelijkheid om de cursus het eerste seizoen uit te proberen. Zij kunnen de lessen altijd stopzetten en betaal dan enkel voor de gevolgde lessen.

Cursusgeld en betalingen

De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en voor het eind van het seizoen bekend gemaakt. Indien u dat wenst kunt u ook in twee termijnen betalen. Op de nota vindt u de data waarop het bedrag moet zijn bijgeschreven. Betaalt u alstublieft op tijd. Voor het versturen van 2e herinneringen zal €5,- administratie kosten in rekening worden gebracht.

Lesgeld restitutie

Alleen wanneer een leerling voor langere tijd, door ziekte of blessure, de lessen niet kan volgen wordt een aparte nota opgemaakt en kan te veel betaald lesgeld worden terugbetaald.
Dit geldt alleen als de leerling meer dan vijf lessen aaneengesloten heeft moeten missen.

Deelname aan de cursus is voor eigen risico.