Kosten

Lesgeld 2020 – 2021

kosten
Ballet jeugd – heel seizoen
1 uur (33 lesweken)
 Totaal:
€ 285,-
 1e termijn:
€ 120,-
 2e termijn:
  € 165,-
Ballet Jongeren – t/m januari 2021     week 1 Groepsles 1 uur 15 minuten week 2 Combiclass 1 uur 30 minuten  Totaal
€ 209,-
1e termijn:                                € 209,-  
Productieklas BB1 – heel seizoen
0,5 uur (32 lesweken)
 Totaal
€ 120,-
 1 termijn
€ 120,-
 
Ballet Volwassenen 1 – heel seizoen
1 uur (29 lesweken)
 Totaal:
€ 240,-
 1e termijn:
€ 120,-
 2e termijn:
€ 120,-
Ballet Volwassenen 2 – heel seizoen
1,5 uur (29 lesweken)
 Totaal:
€ 360,-
 1e termijn:
€ 180,-
 2e termijn:
€ 180,-
Losse les
Ballet jeugd
€ 9,-
Losse les
Volwassenen 1
€ 9,-
Losse les
Volwassenen 2
€ 13,50
 
Hoofdrolrepetities €10,-    

Het Jeugdcultuurfonds geeft kinderen cultuur!

Wil uw kind graag bij ons op les maar kunt u het niet betalen? Het Jeugdcultuurfonds betaalt cultuurlessen of materialen voor kinderen wiens ouders geen financiële mogelijkheden hebben hiervoor.

Hoe werkt het?

De leerkracht op school of iemand van een hulpverlenende instantie kan een aanvraag voor u doen op de website www.allekinderendoenmee.nl   Nadat het Jeugdcultuurfonds de aanvraag heeft goedgekeurd, kan uw kind zich aanmelden voor les. Kijk voor de voorwaarden op www.jeugdcultuurfonds.nl en klik door naar de gemeente waarin u woont.