Kosten

Lesgeld 2019 – 2020

kosten
Ballet jeugd
1 uur (32 lesweken)
 Totaal:
€ 285,-
 1e termijn:
€ 120,-
 2e termijn:
€ 165,-
Productieklas A en B + spitzen
1,5 uur (17 lesweken)
 Totaal
€ 198,50
 1 termijn:
€ 198,50
Productieklas C
0,5 uur (32 lesweken)
 Totaal
€ 120,-
 1 termijn
€ 120,-
Ballet Volwassenen 1
1 uur (27 lesweken)
 Totaal:
€ 240,-
 1e termijn:
€ 120,-
 2e termijn:
€ 120,-
Ballet Volwassenen 2
1,5 uur (27 lesweken)
 Totaal:
€ 360,-
 1e termijn:
€ 180,-
 2e termijn:
€ 180,-
Losse les
Ballet jeugd
€ 9,-
Losse les
Volwassenen 1
€ 9,-
Losse les
Volwassenen 2
€ 13,50

Het Jeugdcultuurfonds geeft kinderen cultuur!

Wil uw kind graag bij ons op les maar kunt u het niet betalen? Het Jeugdcultuurfonds betaalt cultuurlessen of materialen voor kinderen wiens ouders geen financiële mogelijkheden hebben hiervoor.

Hoe werkt het?

De leerkracht op school of iemand van een hulpverlenende instantie kan een aanvraag voor u doen op de website www.allekinderendoenmee.nl   Nadat het Jeugdcultuurfonds de aanvraag heeft goedgekeurd, kan uw kind zich aanmelden voor les. Kijk voor de voorwaarden op www.jeugdcultuurfonds.nl en klik door naar de gemeente waarin u woont.